تبلیغات

برای تبلیغات خود با ما تماس بگیرید . تبلیغات شما می تواند هم به صورت متنی و هم به صورت تصاویر ثابت و متحرک و دیگر فرمت ها باشد.تبلیغات باید به خودرو مربوط باشند . قیمت و نحوه ی پرداخت پول به شما اعلام خواهد شد.ایمیل ما:sgt.reza94@yahoo.com